Algemene voorwaarden Studio Stardancers

1: Lidmaatschap: Het lidmaatschap wordt aangegaan per maand. Elk Lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

2: Opzegging: Opzegging van het lidmaatschap wordt alleen schriftelijk geaccepteerd. Opzegging word enkel verwerkt via het opzeg formulier van SDC. Deze is te vinden bij de studio of te downloaden via de website. Wijzigen: U kunt ten alle tijden het lidmaatschap wijzigen, deze dient u per mail duidelijk aan te kondigen. Hierbij telt geen maand opzegtermijn. Wel kan de aanpassing pas ingaan vanaf de eerst komende kalender maand. Restitutie is niet mogelijk.

3: medische indicatie ( zwangerschap/lang durige ziekte/ blessure) : Na overleg van een schriftelijke medicatie, zal het lidmaatschap een afgesproken periode stil gezet worden en indien nog nodig verlengd worden. Het stil zetten van het lidmaatschap telt niet als opzegging.

4: aanpassing Algemene Voorwaarden/Acties: Studio Stardancers behoudt zich het recht voor tussentijdse voorwaarden, Overige tarieven, lesroosters en openingstijden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat SDC dit op enige wijze schriftelijk bekend heeft gemaakt. Tevens heeft de directie het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Deze zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen tenzij nadrukkelijk vermeld.

5: Schoolvakanties: Studio Stardancers is gelijk met alle basisschool erkende vakantie dagen en feestdagen gesloten. Contributie zal iedere maand automatisch worden afgeschreven van het door u opgegeven rekening nummer. SDC is tijdens de zomervakantie gesloten. Het lidmaatschap word 1 kalendermaand dan stop gezet. Welke maand dat exact is, is afhankelijk van de zomervakantie. Deze maand zullen wij tijdig aankondigen.

6: Automatisch incasso: Studio Stardancers zal eenmalig per maand het lesgeld incasseren van het door u opgegeven rekening nummer. Mochten wij onverhoopt niet kunnen incasseren dan ontvangt u een automatisch bericht van ons systeem met een link om de betaling als nog te voldoen. Mocht betaling dan uitblijven zijn wij genoodzaakt administratie kosten in rekening te brengen. Graag u begrip.

7: Aansprakelijkheid: Studio Stardancers aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van eigendommen of voor persoonlijk letsel aan leden, die hen tijdens de lessen of in verband daarmee kunnen overkomen. Het lid is zich ervan bewust dat beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Studio Stardancers vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

8: Hygiëne  Om de hygiëne in de studio te bevorderen gelden de volgende regels; Het nuttigen van etenswaren en dranken is uitsluitend toegestaan in de kantine. Tijdens de les mag er gedronken worden, maar alleen drankjes zonder prik. Bij het verlaten van de kantine eten- en papierresten, lege bekertjes en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren. Zorg dat er in de studio geen kleding, schoeisel en dergelijke. achterblijft

9: Afwezigheid bij de les: Mocht deelname aan de les een keer niet haalbaar zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit zsm aan de directie te laten weten. Bij te veel afmeldingen kan het gebeuren dat de les word afgezegd. De docent is niet verplicht les te geven aan minder dan 4 leden. Uiteraard doen wij dit in overleg en afhankelijk van de huidige situatie wordt de uiteindelijke beslissing bepaald. De gedupeerde hebben de mogelijkheid de les in te halen, of er word een inhaal les besproken.

10: Huisdieren zijn niet toegestaan. Wij houden rekening met allergie, angst en hygiëne voor alle aanwezigen.

11: AVG Privacy Wet: U heeft bij het inschrijfformulier de AVG van SDC.Events ontvangen. Deze heeft u ingevuld en ondertekend ingeleverd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Uitschrijven

Volg SDC!

Contact

Voor meer informatie kunt u gerust een e-mail sturen naar info[at]sdc.events

Bezoek adres

SDC.Events
Van ijsendijkstraat 403B
Purmerend, De Koog
P: (06) 51 56 24 52

Bovenstaand adres is ons bezoek adres. SDC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratie nummer oftewel KVK nummer: 37121677